Dřevorubec – úvod

Profese dřevorubec

Setkáme-li se s termínem dřevorubec, tak se nám pochopitelně vybaví nějaký muž se sekyrou v ruce, který se momentálně chystá porazit některý z mohutných stromů. Kdybychom si měli popsat vizáž samotného dřevorubce, tak se povětšinou jedná o vousatého chlapíka, který se momentálně chystá ke kácení stromů. Právě takový dřevorubec býval mnohdy považován za jednoho z nejsilnějších, kteří se v podstatě po světě potulovali. Obzvlášť v pohádkách se jednalo o řemeslo symbolizující sílu. Dřevorubec v minulosti pracoval pouze manuálně a nepotřeboval žádnou techniku. Jak ale vypadá profese dřevorubec dnes?

Co dnes dělá dřevorubec?

Dnes je tomu naprosto jinak. Dřevorubec v současném slova smyslu už mnohdy nemá ani ten tradiční plnovous. Ostatně v dnešní době již pomalu mizí i samotný výraz dřevorubec, který byl pomalu, ale jistě, vytlačen souslovím lesní dělník. Právě lesní dělníci jsou jakýmisi nástupci tohoto náročného řemesla dřevorubec. Tatam jsou doby, kdy dřevorubec rubal stromy za pomoci pouhé sekyry a kdy mu šlo o pouhé pokácení jakéhokoliv stromu.

Dřevorubec a jeho nástroje

Když se zmíníme o dnešních nástrojích, které dřevorubec používá v lese, tak ty jsou již téměř všechny automatizovány a sekyra jako taková je pouze jakýmsi koncovým doplňkem, který se používá již jen v krajním případě. V lese často vidíme různé traktory a hony, které jsou speciálně vybaveny řetězy, pilami dalšími pomůckami, které jsou naprosto převratnými v kácení stromů.

Dřevorubec a jeho profese

Pojďme ale na různá zaměření dnešních lesních dělníků. Ti již nejdou do lesa za cílem pokácet jakýkoli strom za tím účelem, aby dřevem z něj získaným mohli zatopit. Dnešní dřevorubec přichází do lesa za několika účely. Tím prvním je určitě rizikové kácení stromů.

Když si vezmeme lesy jako takové, tak ty jsou plné škůdců a mnohé stromy je potřeba pokácet. Jedná se o takzvané nutné kácení. Dalším typem je rizikové kácení stromů. To probíhá na místech, kde jsou stromy schopny způsobit nějakou škodu anebo jsou natolik vysoké, že jejich kácení skýtá mnohá úskalí. Jednou z dalších záležitostí je pochopitelně prořezávání stromů. K tomuto je třeba pochopitelně povolení, nicméně konat jej mohou i neprofesionálové.